r.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaśle - PSSE - Sanepid Jasło
 

Bezpłatne szkolenia w zakresie HCV

ZAPRASZAMY
pracowników usług pozamedycznych (fryzjerzy, kosmetyczki, tatuażyści) oraz pracowników sektora ochrony zdrowia na darmowe szkolenia w zakresie prewencji HCV.

17.11.2014r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. "Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)", realizowanym w ramach Programu "Zapobieganie zakażeniom HCV".

Więcej informacji - Kliknij
Informacje dla mediów - Kliknij

Data dodania: 09.12.2014


VII Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

Z okazji "Światowego Dnia AIDS" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2 "VII Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS" dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

[więcej...]

Data dodania: 03.12.2014


Kampania edukacyjna "JEDEN TEST. DWA ŻYCIA"

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dzieckaTM.
Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.
Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.

[więcej...]

Data dodania: 26.11.2014


Kampania antytytoniowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno - informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń. Główną grupę odbiorców stanowią kobiety w wieku 40 lat i więcej. Kampania jest elementem Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - na lata 2014-18.
Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.Pliki do pobrania:

Data dodania: 17.09.2014


Ostrzeżenie publiczne

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.
W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

Data dodania: 12.09.2014


Zadbajmy o zdrowie naszych dzieci

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przypomina, że jest to czas istotny dla kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci. W wieku szkolnym może rozwijać się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym czasie kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, że zaniedbania popełnione w tym okresie mogą wpływać nie tylko na samopoczucie i rozwój dziecka, ale także na jego zdrowie w wieku dorosłym.

[więcej...]

Data dodania: 03.09.2014


Co sprzedawać, a co nie w sklepikach szkolnych

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przypomina właścicielom sklepików szkolnych o wymogu racjonalnego doboru produktów spożywczych.

Podstawową rolą sklepiku szkolnego jest umożliwienie uczniowi podczas pobytu w szkole zakupu produktów żywnościowych lub napojów w celu zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych. Asortyment sklepików szkolnych powinien być nadzorowany przez dyrektorów szkół i rodziców.

[więcej...]

Data dodania: 03.09.2014


Informacje dotyczące gorączki kwrotocznej Ebola

Gorączka krwotoczna Ebola jest wywoływana przez wirus Ebola. Jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzuje się wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Przenosi się ona w wyniku bezpośredniego kontaktu z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej (np. śliną, moczem). Chorobą można się również zarazić przez bezpośredni kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi martwych lub żywych dzikich zwierząt np. małpami, antylopami leśnymi i nietoperzami. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych np. padłych dzikich zwierząt takich jak małpy czy nietoperze.

[więcej...]

Data dodania: 27.08.2014


60-lecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

14 sierpnia minęło 60 lat powołania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia działalności sanitarno-epidemiologicznej w naszym kraju związana jest z początkami
II Rzeczpospolitej i miała miejsce w latach 20 ubiegłego wieku.

[więcej...]

Data dodania: 18.08.2014


Podsumowanie programu "Trzymaj Formę"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle informuje, że zakończono i podsumowano VIII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej "Trzymaj Formę" realizowanego w szkołach w powiecie jasielskim.

[więcej...]

Data dodania: 24.07.2014


Bezpieczne wakacje 2014

Po całorocznej pracy rozpoczął się wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Część dzieci wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek. Oddanie dziecka pod opiekę wychowawców nakłada na nich odpowiedzialność prawną i moralną zapewnienia zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Na organizatora letniego wypoczynku dzieci i młodzieży spoczywa obowiązek zapewnienia w placówkach wypoczynkowych podstawowych warunków bytowych i właściwej opieki.

[więcej...]

Data dodania: 01.07.2014


Światowy dzień bez Tytoniu 2014

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja - to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

[więcej...]

Data dodania: 27.05.2014


Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ulotką Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącą zasad bezpieczeństwa podczas upałów - POBIERZ

Data dodania: 27.05.2014


Informacja dla organizatorów odpoczynku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przypomina, że z dn. 01.03.2010r nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997r w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r Nr.12, poz.67 z póź. zm.). W rozporządzeniu tym odstąpiono od karty kwalifikacyjnej obiektu (która, zawierała m.in. podpis i pieczęć PPIS) i zastąpiono ją formularzem zgłoszenia obiektu. Obowiązek wypełnienia nowego formularza zgłoszenia oraz przedstawienia stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku.

[więcej...]

Data dodania: 22.05.2014


"W czasie ciąży i połogu zatroszcz się o siebie i swoje dziecko"

Wczesna opieka profilaktyczna może zmniejszyć ryzyko powikłań ciąży i wcześniactwa. Jej celem jest bezpieczne przeprowadzenie kobiety i dziecka w dobrej kondycji przez cały okres ciąży. Dowiedz się więcej na ten temat - poniżej zamieszczamy wydaną przez Ministerstwo Zdrowia ulotkę informacyjno - edukacyjną skierowaną do kobiet dotyczącą:

  • wczesnej profilaktyki w okresie ciąży, porodu i połogu
  • praw kobiet w okresie ciąży i porodu
  • terminu i zakresu wykonywania badań profilaktycznych
  • współpracy z położną podstawowej opieki zdrowotnej
  • zalet karmienia piersią
.

Ulotka do pobrania - KLIKNIJ

Data dodania: 23.04.2014


Kleszcze wciąż groźne dla zdrowia!

Szacuje się, że ok. 60% kleszczy jest zarażonych groźnymi patogenami, które po ukąszeniu mogą dostać się do naszego organizmu, czego konsekwencją mogą być groźne choroby. W naszych warunkach najczęściej występującymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze są - borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Obserwuje się tendencję do rozszerzania się obszarów endemicznych występowania kleszczy zakażonych KZM i boreliozą na terenie naszego kraju i poza jego granice. Zjawisko to jest związane z faktem, że kleszcze są przenoszone na odległość tysięcy kilometrów przez migrujące ptaki - stąd nowe ogniska choroby, na terenach, gdzie wcześniej takie przypadki nie były notowane. Jak wynika z danych epidemiologicznych dla naszego województwa liczba zakażonych osób podwaja się co 2 lata.

[więcej...]

Data dodania: 02.04.2014


XXVIII edycja Żółtego Tygodnia - Po Pierwsze Zapobiegaj!

W dniach 31 marca do 11 kwietnia odbędzie się XXVIII edycja akcji Żółty Tydzień. Jej celem jest uświadomienie zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat sposobów zapobiegania tym chorobom. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, który może być przyczyną nawet 80% przypadków raka wątrobowokomórkowego na świecie, co zgodnie z WHO czyni go drugim po tytoniu czynnikiem rakotwórczym.

[więcej...]

Data dodania: 26.03.2014


Konkursy plastyczne "Wolni od Dymu" i "Trzymaj Formę - Bądź Aktywny"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje,że Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w roku bieżącym organizuje dwa konkursy plastyczne:

  • na plakat o tematyce antytytoniowej "Wolni od Dymu" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • plastyczny o tematyce prozdrowotnej "Trzymaj Formę - Bądź Aktywny" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów.
Podejmowana inicjatywa jest uzupełnieniem prowadzonych przez nas działań związanych z promowaniem zasad zdrowego stylu życia.

[więcej...]

Data dodania: 19.03.2014


V edycja Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej ogłaszają kolejną edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień - V Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. "Porozmawiajmy o uzależnieniach". Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

[więcej...]

Data dodania: 18.03.2014


Światowy Dień Zdrowia 2014 - Choroby wektorowe

Jak co roku 7 kwietnia (rocznica powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku) obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów będą choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.

[więcej...]

Data dodania: 11.03.2014


Otrzeżenie WHO dotyczące produktu "Miracle Mineral Solution"

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

[więcej...]

Data dodania: 20.02.2014


Kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę"

Rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj formę!" - inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) mającej na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców. Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska.

[więcej...]

Data dodania: 07.02.2014


Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test

Zbliżają się WALENTYNKI, święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Z tej okazji Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami przygotowało oryginalną akcję, która ma zachęcać przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

[więcej...]

Data dodania: 07.02.2014


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu - Pobierz (pdf)

Data dodania: 29.01.2014


Bezpieczne ferie 2014

Ferie zimowe w 2014 r. przypadają pomiędzy trzema miesiącami: styczniem, lutym i marcem. Czas wypoczynku zimowego w województwie podkarpackim przypada na okres od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r.
Ferie zimowe są okresem wyczekiwanego przez każde dziecko relaksu i wypoczynku. Jednak, każdy wyjazd zarówno krajowy jak i zagraniczny łączy się z zagrożeniami zdrowotnymi. Natomiast gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych.
W każdym miejscu należy pamiętać o bezpieczeństwie wypoczywających. W dużej mierze zależy ono od przedstawionej dzieciom i młodzieży atrakcyjnej oferty wypoczynku oraz wzmożenia opieki nad uczniami, zarówno tymi przebywającymi na zorganizowanych wyjazdach, jak i pozostającymi w miejscu zamieszkania.

Ulotka 1
Ulotka 2

Szczegółowe dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku można znaleźć na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

Data dodania: 21.01.2014


"Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

Styczeń 2014 roku - w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia", której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.

[więcej...]

Data dodania: 17.01.2014


Kampania dla środowisk medycznych "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że Krajowe Centrum ds.AIDS rozpoczęło społeczną kampanię informacyjną "Znam rekomendację PTN AIDS. Zlecam test na HIV", która jest skierowana do środowisk medycznych, przede wszystkim zaś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów i położnych, a przez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa.

[więcej...]

Data dodania: 08.01.2014


Archiwum aktualności ... 2015 2016 2017 2018 rok bieżący

 

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign