r.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaśle - PSSE - Sanepid Jasło
 

Kampania społeczna "Mam czas rozmawiać" #mamczasrozmawiac

W dniu 17 listopada 2017 r. ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)" promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a w szczególności o tematach trudnych, które dotyczą chorób przenoszonych drogą płciową, w tym również HIV. Tego samego dnia rozpoczął się również Europejski Tydzień Testowania na HIV.

Więcej informacji na stronie http://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/Informacja prasowa AIDS (pdf)

Informacja prasowa AIDS (doc)

Spot radio mamczasrozmawiac (mp3)

Plakat mamczasrozmawiac (jpg)Pobierz spot TV (mp4)


Data dodania: 23.11.2017Światowy Dzień Rzucania Palenia


Corocznie w każdy trzeci czwartek listopada obchodzony jest "Światowy Dzień Rzucania Palenia". W tym roku przypada on na 16 listopada 2017 r. - dzień ten ma zachęcić do porzucenia nałogu. Palenie tytoniu jest przyczyną chorób nowotworowych, chorób układu krążenia oraz oddechowego. Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych.

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle zorganizowała konkurs plastyczny antynikotynowy dla dzieci szkół podstawowych z świetlic środowiskowych. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy jak również promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosami.


Wyniki konkursu (pdf)


Data dodania: 16.11.2017Informacja o zagrożeniu zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)


W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju i wystąpieniem dwóch ognisk zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) na terenie woj. podkarpackiego.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle zwraca uwagę na konieczność wzmocnieniu działań w zakresie przestrzegania zasad higieny w zakładach produkcyjnych i dystrybuujących żywność (z uwzględnieniem małych sklepów osiedlowych i targowisk), a w szczególności:
- warunków mycia środków spożywczych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia oraz używanych do sporządzenia potraw niepoddawanych obróbce termicznej,
- przestrzegania przez personel zatrudniony bezpośrednio przy produkcji żywności zasad wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mycia rąk, jak również stosowanych środków do mycia i dezynfekcji rąk,
- higieny osobistej oraz stanu zdrowia personelu,
- zaplecza sanitarnego pracowników mających kontakt z żywnością,
- jakości wody wykorzystywanej do produkcji posiłków, czy kostek lodu oraz mycia środków spożywczych,
- źródła pochodzenia warzyw, owoców oraz ryb,
- gospodarki odpadami.

Z uwagi na fakt, iż ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A, który przenoszony jest głównie drogą pokarmową, do zakażenia może dojść przez bezpośredni kontakt z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa przez nieumyte po wyjściu z toalety ręce), najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) i skażonej wody - koniecznym jest uświadomienie sobie zagrożeń wynikających z tzw. "żółtaczki pokarmowej" oraz upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących ze szczepień profilaktycznych.

Profilaktyka WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających do obrotu żywność jest szczególnie istotna ze względu na pokarmową drogę przenoszenia wirusa i związaną z tym potencjalną szybkość szerzenia się zakażenia. Zakażony pacjent jest źródłem wirusa przez około miesiąc czasu przed pojawieniem się pierwszych objawów chorobowych.

Należy zwrócić uwagę, iż HAV ginie przy obróbce termicznej (gotowanie) oraz przy dekontaminacji (np. autoklawowanie - wysokie ciśnienie i temperatura), pod wpływem wysokich stężeń formaliny, czy pod wpływem środków dezynfekcyjnych na bazie chloru, jak również promieniowania UV, jednak odporny jest na temperaturę do 56°C i kwasy.

Zasadnym jest uświadomienie podmiotom działającym na rynku żywnościowym, że w przypadku ewentualnego zakażenia będą ponosić odpowiedzialność karną zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.), który stanowi: "Kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy powszechnie spożywany szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Ponadto należy mieć na względzie, iż oprócz odpowiedzialności karnej, osoby pokrzywdzone mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze postępowania cywilnego za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o czym stanowi art. 4491 - art. 44910 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
Data dodania: 09.11.2017Program Szczepień Ochronnych na 2018 rok


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018.

Pobierz (pdf)
Data dodania: 09.11.2017Konkurs - "Trzymaj Formę!" w roku szkolnym 2017/2018


Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" rok szkolny 2017/2018

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w bieżącym roku szkolnym 2017/18 VII edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!".

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" - konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 3 listopada 2017 r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszów (załącznik nr 6).

Regulamin konkursu (skan pdf)

Do pobrania (link zewnętrzny)


Data dodania: 24.10.2017Konkurs - "Porozmawiajmy o AIDS"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że wzorem lat ubiegłych rozpoczyna się XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Porozmawiajmy o AIDS" dla młodzieży klas gimnazjalnych i szkól ponadgimnazjalnych.

Konkurs honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki.

Konkurs Plastyczny "Porozmawiajmy o AIDS" od dwunastu lat wpisuje się w działania środowiska szkolnego na rzecz zdrowia. Problem HIV/AIDS dotyczy każdego z nas. Prawie 60% osób żyjących z HIV to ludzie poniżej 30-tego roku życia. Prawie co dziesiąty Polak zakaził się przed 20 rokiem życia. Wiedza na ten temat, a przede wszystkim kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań są czynnikami mogącymi uchronić przed zakażeniem.


W załączeniu:

Regulamin konkursu (pdf)

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (doc)

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (doc)


Data dodania: 26.09.2017Nowa odsłona portalu szczepienia.info

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że działa już nowa, odświeżona i uaktualniona odsłona portalu szczepienia.info. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informację na portalu są przygotowywane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu: http://szczepienia.pzh.gov.pl/

Data dodania: 18.09.2017Legioneloza

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które rozwijają się w środowisku wodnym w temperaturze 25-40° C. Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella występują m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach kąpielowych, prysznicach, myjniach, klimatyzatorach.[więcej...]

Data dodania: 11.09.2017Informacja dotycząca wirusowego zapalenia wątroby typu A
Pobierz ulotkę - WZW strona1 (jpg)

Pobierz ulotkę - WZW strona2 (jpg)

Data dodania: 22.08.2017Bezpieczne Wakacje 2017

Pobierz ulotkę - Bezpieczne Wakacje 2017 (pdf)

Pobierz ulotkę GIS - Wakacje (pdf)

Data dodania: 09.06.2017Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maj 2017

Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Światowa Organizacja Zdrowia co roku koncentruje się na innym aspekcie tej globalnej epidemii oraz stara się uświadamiać i ostrzegać przed skutkami palenia tytoniu.
Plakat - "Światowy Dzień Bez Tytoniu" (jpg)

Załącznik - "Światowy Dzień Bez Tytoniu" (doc)

[więcej...]

Data dodania: 26.05.2017Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz poprawa jakości to główny cel zmian w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych.


Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami: POBIERZ

[więcej...]

Data dodania: 26.05.2017HCV Jestem świadom

Projekt KIK/35 "Zapobieganie zakażeniom HCV" współfinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia, w czasie którego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Liderem Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH zrealizowała Projekt 5 Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV) oraz uczestniczyła w Kampanii Społecznej "HCV Jestem świadom".

Załączniki:

Ulotka - "Tropikalne pająki w bananach" (pdf)
Ulotka - "Kobra na osiedlu" (pdf)
Ulotka - "Kolejne ataki rekina" (pdf)
Plakat - "Plan higieny salonu kosmetycznego" (pdf)
Plakat - "Plan higieny salonu fryzjerskiego" (pdf)
Plakat - "Plan higieny salonu tatuażu" (pdf)

[więcej...]

Data dodania: 05.05.2017Wyniki konkursu na ulotkę profilaktyczną

W związku z Światowym Dniem Zdrowia organizowany był konkurs na ulotkę profilaktyczną dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego. Zakres tematyczny projektu ulotek dotyczył uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od tytoniu i środków psychoaktywnych. Pod uwagę było brane hasło promujące, treść merytoryczna a także propozycja graficzna, pomysłowość oraz estetyka wykonania ulotki.

Do konkursu zostało zgłoszonych 21 prac. Komisja oceniająca miała trudne zadanie, ponieważ wszystkie zgłoszone ulotki były bardzo ładnie i pomysłowo wykonane.

Wyniki konkursu (pdf)

Data dodania: 06.04.2017Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Szkoła wolna od używek"

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. "Szkoła wolna od używek" na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu Projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki, przez zespół projektowy założony przez 1-3 nauczycieli oraz 5-10 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt należy zgłosić przez formularz dostępny na stronie konkursowej: www.szkolawolnaoduzywek.pl, w terminie od 10.03.2017 r. do 26.03.2017 r.
Szkoła wolna od używek - Konkurs (pdf)

Data dodania: 14.03.2017Depresja - porozmawiajmy o niej

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.

Depresja - Światowy Dzień Zdrowia (pdf)

[więcej...]

Data dodania: 13.03.2017VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych "Porozmawiajmy o uzależnieniach"

Konkurs na realizację sztuki teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem Przeglądu jest popularyzacja twórczej aktywizacji i edukacji młodzieży w zakresie uzależnień.

Regulamin - Porozmawiajmy o uzależnieniach (pdf)

Formularz zgłoszenia (doc)

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (doc)

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (doc)

[więcej...]

Data dodania: 13.02.2017"Trzymaj formę aktywnie i zdrowo"

Wojewódzki Konkurs na Plakat pod hasłem "Trzymaj formę aktywnie i zdrowo". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia na zdrowie. Nadwaga i otyłość stanowią przyczynę znacznej części przewlekłych chorób niezakaźnych, powodują skrócenie przeciętnego czasu trwania życia i pogorszenie się jego jakości.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału konkursie.

Regulamin (pdf)

Formularz zgłoszenia (doc)

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (doc)

Data dodania: 08.02.2017"Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość" - ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017.Informacja prasowa (pdf)
Informacja prasowa (doc)

Informacje o kampanii (pdf)
Informacje o kampanii (doc)

Scenariusz lekcji (pdf)

Strona kampanii

Data dodania: 08.02.2017Mój Walenty jest the best!

Z okazji zbliżających się WALENTYNEK, obchodzonych 14 lutego, zachęcamy przede wszystkim młode, pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.
Elektroniczna kartka walentynkowa (pdf)

[więcej...]

Data dodania: 08.02.2017Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2016

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w basenach na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2016

Ocena jakości wody 2016 rok (pdf)

Data dodania: 23.01.2017Program Szczepień Ochronnych na 2017 rok

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017, ogłoszony w związku z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016r.

Program Szczepień Ochronnych na 2017 rok (pdf)

Data dodania: 23.01.2017Konkurs na ulotkę profilaktyczną organizowany z okazji Światowego Dnia Zdrowia

W związku z Światowym Dniem Zdrowia organizowany będzie konkurs na ulotkę profilaktyczną dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego.

Zakres tematyczny projektu ulotek to: zaburzenia odżywiania, nałogowy hazard uzależnianie od Internetu, gier komputerowych, telefonu, zakupów, pracy, tytoniu i środków psychoaktywnych. Ulotka powinna być wykonana samodzielnie.

Projekty ulotek można wysłać lub złożyć w wersji papierowej do dnia 31.03.2017 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle - sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, pokój nr 6.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 7 maja 2017r. na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle oraz zostanie przekazana informacja do szkół.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
REGULAMIN - Światowy Dzień Zdrowia - Projekt na ulotkę profilaktyczną (pdf)

Data dodania: 23.01.2017Stop Dopalaczom

Jak szkodzą ?
Upośledzają funkcje mózgu. Biorąc narkotyki tracisz zdolność do efektywnego myślenia i nauki. Mówisz, że rodzina i przyjaciele są dla Ciebie najważniejsi? - biorąc narkotyki krzywdzisz ich i zawodzisz ich zaufanie. Popadając w uzależnienie tracisz wolność.


[więcej...]

Data dodania: 23.01.2017Bezpieczne ferie

Czas wypoczynku zimowego w województwie podkarpackim przypada na okres od 16 stycznia do 29 stycznia 2017 r. Dni wolne od zajęć szkolnych to doskonały czas, aby zadbać o właściwy odpoczynek dla dzieci i młodzieży. Ważne jest, aby przygotowane przez organizatorów, a wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku były przede wszystkim bezpieczne a także sprawiały radość, spełniały marzenia, posiadały funkcję edukacyjną i pozostawiły wspaniałe wspomnienia.Pobierz ulotkę - Ferie (pdf)

[więcej...]

Data dodania: 14.01.2017"Bieg po zdrowie" to nowy programy antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów

Zgłoszenie do programu "Bieg po zdrowie" na rok szkolny 2017/2018 (pdf)

[więcej...]

Data dodania: 09.01.2017Archiwum aktualności 2015 2016 ... 2018 2019 rok bieżący

 

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign