r.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaśle - PSSE - Sanepid Jasło
 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!


"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!" - to trwająca do końca marca 2019 roku kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Data dodania: 21.12.2018Wojewódzki Konkurs na Plakat pod hasłem "Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo"


Zachęcamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na Plakat pod hasłem "Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo".

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia na zdrowie. Nadwaga i otyłość stanowią przyczynę znacznej części przewlekłych chorób niezakaźnych, powodują skrócenie przeciętnego czasu trwania życia i pogorszenie się jego jakości.

Ponad milion zgonów rocznie w Regionie Europejskim - spowodowanych jest chorobami związanymi z nadmierną masą ciała. Jeżeli sytuacja pozostanie bez zmian i nie zostaną podjęte żadne działania służące jej naprawie, występowanie otyłości będzie się zwiększać w takim samym tempie jak w latach dziewięćdziesiątych. Oznacza to, że dotknie ona w najbliższym czasie 150 mln osób dorosłych i 15 milionów dzieci.

W Polsce postępująca tendencja wzrostowa w występowaniu nadwagi i otyłości przekłada się na występowanie tego zjawiska u 61 % dorosłych mężczyzn i 50% kobiet, nadmierna masa ciała jest obserwowana także wśród dzieci i młodzieży.


Załączniki:

Regulamin konkursu (pdf)
Zgłoszenie - Konkurs Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo (doc)
Zgoda przedstawiciela dziecka (doc) (odt)

Data dodania: 15.12.2018"Wojewódzki Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym"


Zapraszamy do wzięcia udziału w "Wojewódzkim Konkursie na plakat z hasłem antynikotynowym" organizowanym przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Celem Konkursu na plakaty z hasłem antynikotynowym jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń wynikających z biernego i czynnego palenia. Od dnia 15 listopada 2010 r. kiedy weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje liczne działania popularyzujące zapisy tej ustawy. Wprowadzony zakaz palenia zmierza do ochrony społeczeństwa przed niebezpiecznymi skutkami palenia. Bierny palacz, wdychający dym tytoniowy, otrzymuje potężną dawkę ponad 4000 toksycznych środków chemicznych, z których ponad 40 jest rakotwórczych. Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a w efekcie umieralności. Mimo, że umieralność z powody chorób odtytoniowych dotyczy osób dorosłych, początki palenia sięgają okresu dorastania.


Załączniki:

Regulamin konkursu (pdf)
Zgłoszenie - Konkurs Antynikotynowy (doc)
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (doc) (odt)
Zgoda przedstawiciela dziecka (doc) (odt)

Data dodania: 14.12.2018Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To coroczne święto, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego.
Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 mln osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 10 proc. populacji. Natomiast w Polsce liczba osób niepełnosprawnych to prawie 5,5 mln. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.
Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z społeczeństwem. W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.
Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Data dodania: 03.12.2018Mam czas rozmawiać o teście na HIV
W piątek, 23 listopada 2018 r.,rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)", promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.


Informacja prasowa (pdf) (docx)
Godziny otwarcia w ramach ETT - 23-30.11 (pdf)
Spot radiowy (mp3)
Spot telewizyjny (mp4)
Plakat A2 (pdf)

Data dodania: 27.11.2018Konkurs !

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę!", jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.
Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu są przeprowadzane w formie elektronicznej.
Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki oraz uczniów do udziału w Konkursie. Możliwa jest już rejestracja szkół zainteresowanych przystąpieniem do Konkursu. Placówki szkolne mogą dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracji online dostępnego tutaj: http://konkurs.trzymajforme.pl/register/

Termin zgłoszenia szkoły i uczniów do Konkursu upływa 14 grudnia 2018 r.


Załączniki:

Regulamin Konkursu Wiedzy (pdf)
Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie wiedzy (pdf)
Zał nr 1 Program merytoryczny (pdf)
Zał nr 2 Wykaz literatury (pdf)
Zał nr 3 Postępowanie Komisji Konkursowej(pdf)
Zał nr 4 Harmonogram konkursu (pdf)
Zał nr 5 Funkcjonalnośœć Internetowego Systemu Konkursowego (pdf)

Data dodania: 20.11.2018Światowy Dzień Rzucania Palenia


Apel Fundacji (pdf)

Grafika - Światowy Dzień Rzucania Palenia 2018 (pdf)

Więcej informacji:
http://promocjazdrowia.pl/apel-fundacji-promocja-zdrowia-z-okazji-swiatowego-dnia-rzucania-palenia/

Data dodania: 08.11.2018Smog


Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Związki chemiczne zawarte w smogu są szkodliwe dla naszego zdrowia, mogą one m.in. wywoływać alergie, przyczyniać się do rozwoju chorób płuc, czy też nowotworów.
Nasze działania informacyjno-edukacyjne mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości wśród mieszkańców powiatu jasielskiego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna od wielu lat realizuje program edukacyjny "Czyste powietrze wokół nas" dla dzieci przedszkolnych, który znakomicie wpisuje się w tą tematykę.

Data dodania: 02.11.2018XIII edycja programu "Trzymaj Formę"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuowany Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę".

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Przedsięwzięcie kierowane jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i ich rodziców.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest dokonanie zgłoszenia szkoły poprzez wypełnienie przez dyrektora deklaracji przystąpienia do realizacji XIII edycji w terminie do 31 października 2018r.


1.List do dyrektorów szkół (pdf)

2.Regulamin realizacji XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" (pdf)

3.Deklaracja przystąpienia do realizacji XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" (pdf)
Uzupełnianie pól formularzy jest możliwe po zapisaniu dokumentu i otworzeniu go np. programem Acrobat Reader.


Data dodania: 12.10.2018Kampania Społeczna "HCV Jestem Świadom"
W ramach działań promocyjnych Kampanii Społecznej Projektu "HCV Jestem Świadom" przygotowano serię filmów do wykorzystania w edukacji i profilaktyce.

Zachęcamy także do zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronach internetowych:
- "Zapobieganie zakażeniom HCV" www.hcv.pzh.gov.pl
- "HCV Jestem Świadom" www.jestemswiadom.org

[więcej...]

Data dodania: 04.10.2018Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Porozmawiajmy o AIDS"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że wzorem lat ubiegłych rozpoczyna się XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Porozmawiajmy o AIDS" dla młodzieży klas 6-8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs honorowym patronatem objął Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty.

Konkurs plastyczny "Porozmawiajmy o AIDS" wpisuje się w działania środowiska szkolnego na rzecz zdrowia. Problem HIV/AIDS dotyczy każdego z nas. Podobnie jak na świecie, w Polsce wśród zakażonych HIV dominują osoby młode, w wieku rozrodczym, tj. 20-49 lat i stanowią one ok. 84% zakażonych HIV i chorych na AIDS. Wiedza na ten temat, a przede wszystkim kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań są czynnikami mogącymi uchronić przed zakażeniem.


Załączniki:

Regulamin konkursu (doc)

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (doc) (odt)

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (doc) (odt)

Patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty (pdf)

Patronat Wojewody Podkarpackiego (pdf)

Data dodania: 02.10.2018Zaproszenie na konferencję "Szczepienia ochronne - jak zachęcić nieprzekonanych"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle uprzejmie informuje, że w dniu, 29.09.2018r. w Instytucie Matki i Dziecka, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie odbędzie się konferencja pn. "Szczepienia ochronne - jak zachęcić nieprzekonanych".

Jest to wydarzenie szkoleniowo-naukowe oparte na rzetelnej, usystematyzowanej wiedzy ekspertów dotyczącej szczepień. Konferencja skierowana jest w szczególności do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Organizatorami merytorycznymi wydarzenia są prof. Ewa Helwich - Krajowy Konsultant ds. Neonatologii oraz Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego - prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska.

Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia jak: rola i skuteczność szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym, bezpieczeństwo szczepień ochronnych, korzyści i zagrożenia związane ze szczepieniem szczególnych grup pacjentów, groźba nawrotu chorób zakaźnych wyeliminowanych przez szczepienia oraz poprawa komunikacji pomiędzy lekarzem a rodzicem.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia pod adresem:
www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych
Data dodania: 14.09.2018Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli, pedagogów i osób zainteresowanych "Substancje psychoaktywne - dlaczego tak niebezpieczne"

Pobierz plakat (jpeg)


Data dodania: 11.09.2018Fala upałów w Polsce


Na skutki wysokich temperatur najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze oraz chore. Upały bywają nie tylko męczące, ale także niebezpieczne. Mogą doprowadzić do udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W każdej chwili ktoś może potrzebować pomocy, dlatego warto wiedzieć jak jej udzielić.
Data dodania: 03.08.2018Szczepienia ochronne


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych:

https://www.gov.pl/zdrowie/stanowiska-w-sprawie-szczepien-ochronnych

Data dodania: 23.07.2018Legioneloza - informacje dla osób podróżujących


Pobierz - Legioneloza - informacje dla osób podróżujących (pdf)

Data dodania: 19.07.2018"Czy wiesz co to jest HCV?"


Posłuchaj Marty i dowiedz się czym jest HCV i jak się uchronić przed tym groźnym wirusem.
Sprawdź jak znani celebryci dbają o swoje zdrowie i unikają narażenia na HCV.Data dodania: 19.07.2018Patent na bezpieczne wakacje 2018


Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my - Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje.
Pobierz ulotkę - Patent na bezpieczne wakacje 2018 strona1 (jpg)

Pobierz ulotkę - Patent na bezpieczne wakacje 2018 strona2 (jpg)


Pobierz ulotkę - Patent na bezpieczne wakacje 2018 (pdf)


Data dodania: 11.07.2018Mam czas rozmawiać


Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przygotowało i realizować będzie kampanię społeczną o charakterze edukacyjno - profilaktycznym. Kampania pod hasłem "Mam czas rozmawiać" #mamczasrozmawiacBaner mam czas rozmawiać 1 (png)

Baner mam czas rozmawiać 2 (jpg)

Plakat (pdf)

Nagranie mam czas rozmawiać (mp3)

[więcej...]

Data dodania: 13.06.2018Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2018r.


Światowy Dzień bez Tytoniu 2018 koncentruje się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.

Fakty na temat tytoniu:
Choroby sercowo-naczyniowe zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a bierne palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy przyczynia się do około 12% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych po nadciśnieniu.
[więcej...]

Data dodania: 21.05.2018Wyniki konkursu na ulotkę profilaktyczną


W związku z Światowym Dniem Zdrowia organizowany był konkurs na ulotkę profilaktyczną dla uczniów szkół podstawowych klas VI i VII oraz uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego. Zakres tematyczny projektu ulotek dotyczył uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od tytoniu i środków psychoaktywnych. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę hasło promujące, treść merytoryczną, a także propozycję graficzną, pomysłowość oraz estetykę wykonania ulotki.

Do konkursu zostało zgłoszonych 25 prac. Komisja oceniająca miała trudne zadanie, ponieważ wszystkie zgłoszone ulotki były bardzo ładnie i pomysłowo wykonane.
Wyniki konkursu (pdf)

Wyniki konkursu - wyróżnienia (pdf)

Data dodania: 10.04.2018Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2018r.


"Zdrowie dla wszystkich" to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2018r.

Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

"Zdrowie dla wszystkich" to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
"Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia."

[więcej...]

Data dodania: 29.03.2018"Na tropie" - konkurs


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje Konkurs "Na tropie" finansowany ze środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Celem konkursu jest wyszukanie i przedstawienie wątków polskiej historii, kultury, sztuki, nauki, tradycji, w których pojawia się aspekt norweski (i odwrotnie) lub miejsc ważnych dla Polski i Norwegii.

Konkurs skierowany jest do uczniów I, II i III klas polskich szkół publicznych ponadpodstawowych (sugerowany wiek uczniów: 16-17 lat), położonych w gminach o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy. W konkursie biorą udział 8-osobowe zespoły (7 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Nagrodami w konkursie są voucher na zakup sprzętu sportowego (o wysokości odpowiednio 700, 500 i 300 zł za I, II i III miejsce). Dodatkowo, każda ze szkół reprezentowana przez zwycięski zespół otrzyma również bon podarunkowy w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu sportowego. Przewidziano również wyróżnienia. Zwycięzcy wezmą także udział w wizycie studyjnej w Warszawie i spotkają się z norweskimi rówieśnikami.

Termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych mija 7 marca 2018 roku.

Aby wziąć udział w konkursie opiekun-nauczyciel, dyrektor szkoły lub inny pracownik danej placówki oświatowej musi dokonać rejestracji zespołu za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w celu dotarcia do grupy docelowej i zachęcenia uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu: www.konkursnatropie.pl

Data dodania: 5.03.2018"Szkoła wolna od używek"

Organizatorem konkursu pt. "Szkoła wolna od używek" na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?". Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Praca konkursowa powinna zawierać Kartę projektu, Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu, Formularz zgłoszeniowy szkoły, Deklarację uczestnictwa szkoły oraz wypełnione Oświadczenia, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku. Wybrane, wyróżnione w konkursie projekty edukacyjne i sprawozdania z jego realizacji zostaną zaprezentowane na uroczystej Gali finałowej w Warszawie 15 czerwca 2018 roku.

Szczegóły dodatkowe na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl

Data dodania: 19.02.2018"Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo"


Konkurs "Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo" organizowany jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia na zdrowie. Nadwaga i otyłość stanowią przyczynę znacznej części przewlekłych chorób niezakaźnych, powodują skrócenie przeciętnego czasu trwania życia i pogorszenie się jego jakości. Ponad milion zgonów rocznie w Regionie Europejskim - spowodowanych jest chorobami związanymi z nadmierną masą ciała. Jeżeli sytuacja pozostanie bez zmian i nie zostaną podjęte żadne działania służące jej naprawie, występowanie otyłości będzie się zwiększać w takim samym tempie jak w latach dziewięćdziesiątych. Oznacza to, że dotknie ona w najbliższym czasie 150 min osób dorosłych i 15 milionów dzieci. W Polsce postępująca tendencja wzrostowa w występowaniu nadwagi i otyłości przekłada się na występowanie tego zjawiska u 61 proc. dorosłych mężczyzn i 50 proc. kobiet, nadmierna masa ciała jest obserwowana także wśród dzieci i młodzieży.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu (pdf)

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego (doc)

3. Zgłoszenie (doc)

Data dodania: 19.02.2018"Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym"


"Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym" organizowany jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Celem "Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym" jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń wynikających z biernego i czynnego palenia. Od dnia 15 listopada 2010 r. kiedy weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje liczne działania popularyzujące zapisy tej ustawy. Wprowadzony zakaz palenia zmierza do ochrony społeczeństwa przed niebezpiecznymi skutkami palenia. Bierny palacz, wdychając dym tytoniowy, otrzymuje potężną dawkę ponad 4000 toksycznych środków chemicznych, z których ponad 40 jest rakotwórczych. Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a w efekcie umieralności. Mimo, że umieralność z powodu chorób odtytoniowych dotyczy osób dorosłych, początki palenia sięgają okresu dorastania.


Załączniki:

1. Regulamin konkursu (pdf)

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego (doc)

3. Zgłoszenie (doc)

4. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (doc)

Data dodania: 19.02.2018Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test!

Na co dzień troszczymy się o zdrowie zarówno swoje własne jak i "naszego Walentego lub naszej Walentynki". Dlaczego więc nie wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien być to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.
Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie.
Aktualna lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.
W województwie podkarpackim Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV znajduje się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16 (czynne środa 15.15-18.15, sobota 11.30-14.30). Punkt ten prowadzony jest przez Stowarzyszenie "Jeden Świat".

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w województwie podkarpackim i w Polsce stan na 30 września 2017 r. (doc)

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test - elektroniczna pocztówka (pdf)

Data dodania: 09.02.2018"Zaszczep się wiedzą"

"Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana" - bajka, która pomaga zrozumieć, jak działają szczepienia i dlaczego nie warto się ich bać.

Niedźwiadek Szczepan na co dzień mieszka w przychodni, gdzie pomaga dzieciom przezwyciężyć lęk związany ze szczepieniem. Kiedy dzieci przytulają pluszaka od razu poprawia im się humor, zaś strachy znikają, a szczepienie okazuje się tylko nieszkodliwym ukłuciem. Niedźwiadek czuje się jednak samotny, dlatego postanawia uciec. Tak zaczyna się przygoda Szczepana, dzięki której nie tylko pozna sympatyczną dziewczynkę Alicję, ale przede wszystkim dowie się, jak działają szczepienia i dlaczego są niezbędne do zachowania zdrowia od wczesnego dzieciństwa do późnej starości.


Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana - 8 MB (pdf)

Pobierz audiobooka - 64 MB (mp3)

Data dodania: 30.01.2018Bezpieczne ferie 2018

Pobierz ulotkę - Patent na bezpieczne ferie 2018 strona1 (jpg)

Pobierz ulotkę - Patent na bezpieczne ferie 2018 strona2 (jpg)


Pobierz ulotkę - Ferie zimowe 2018 (pdf)
Pobierz film - Ferie zimowe (wmv)

Data dodania: 23.01.2018Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2017

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w basenach kąpielowych na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2017.

Ocena jakości wody 2017 rok (pdf)

Data dodania: 22.01.2018Archiwum aktualności 2015 2016 2017 ... 2019 rok bieżący

 

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign