r.

 

Laboratorium

Nazwa druku Pobierz w formacie
pdf doc
Sporal - zlecenie badania
Zlecenie badania bakteriologicznego
Zlecenie badania bakteriologicznego na książeczki zdrowia
Wniosek o wydanie duplikatu / kserokopii wyników z badań
Ankieta
Deklaracja składu surowcowego

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Nazwa druku Pobierz w formacie
pdf doc
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek o zatwierdzenie i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Sekcja Epidemiologii

Nazwa druku Pobierz w formacie
pdf doc
Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych według informacji zawartych w kartach uodpornienia
Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych według ilości wykorzystanych szczepionek
Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych według ilości wykorzystanych szczepionek
- Excel
Zapotrzebowanie na szczepionki
Formularz sprawozdawczy MZ-55

Sekcja Higieny Komunalnej

Nazwa druku Pobierz w formacie
pdf doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

Nazwa druku Pobierz w formacie
pdf doc
Informacja z realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas" dla przedszkolnych/szkolnych koordynatorów
Informacja z realizacji programu "Nie pal przy mnie, proszę" dla szkolnych koordynatorów
Informacja z realizacji programu "Znajdź właściwe rozwiązanie" dla szkolnych koordynatorów
Informacja z realizacji programu "Znajdź właściwe rozwiązanie" ankieta dla uczniów
Informacja z realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!" w roku szkolnym 2019/2020 dla szkolnego koordynatora
Ocena programu edukacyjnego "Wybierz życie - Pierwszy krok"
Ocena programu edukacyjnego "Wybierz życie - Pierwszy krok" - Quiz wiedzy uczniów
Ocena programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość" - Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu
Ocena programu edukacyjnego "Zawsze Razem" - Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu
Ocena programu edukacyjnego "Znamię Znam je" - Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu
Ocena programu edukacyjnego "Moje dziecko idzie do szkoły" - Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu
Program edukacyjny "Podstępne WZW" - Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu
Program "Bieg po zdrowie" - Druk sprawozdawczy z programu
Informacja z realizacji programu "Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign