r.
 


Światowy Dzień Walki z AIDS odbywa się w dniu 1 grudnia każdego roku i jest to okazja dla ludzi z całego świata do jednoczenia się w walce z HIV, pokazania swojego wsparcia dla osób żyjących z wirusem i upamiętnienia ludzi którzy już odeszli. Dzień ten przypomina społeczeństwu, że HIV nie zniknął. Wciąż istnieje potrzeba zwiększenia świadomości oraz walki z uprzedzeniami.

W ramach obchodów "Światowego Dnia Walki z AIDS" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle IX Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS "Wiedza ratuje życie" dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i świadomości młodzieży dotyczącej zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych , w tym wiedzy z zakresu zakażeń wirusem HIV. Problem ten dotyczy ludzi młodych dlatego powinni być oni wyposażeni w rzetelną wiedzę dotyczącą ryzyka i sposobów uniknięcia zakażenia HIV, by na tej podstawie mogli dokonać świadomych wyborów chroniących ich zdrowie i życie.

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Rejonowego PCK oceniła prace i przyznała:

I miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2

II miejsce - Gimnazjum Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58

III miejsce -Gimnazjum Nr 2 w Jaśle ul. Szkolna 38

IV miejsce - Gimnazjum Nr 4 w Jaśle ul. Piotra Skargi 10

V miejsce - Gimnazjum Społeczne w Jaśle ul. Niegłowicka 174

Dodatkową nagrodą indywidualnie wyróżniono Klaudię Goleń uczennicę z Gimnazjum nr 5 w Jaśle za największą ilość prawidłowych odpowiedzi.

Organizatorzy dziękują Panu Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Gimnazjum Nr 1 za włożony trud i zaangażowanie w organizację Olimpiady.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.


IX Miedzyszkolna Olimpiada o HIV AIDS IX Miedzyszkolna Olimpiada o HIV AIDS
IX Miedzyszkolna Olimpiada o HIV AIDS IX Miedzyszkolna Olimpiada o HIV AIDS
IX Miedzyszkolna Olimpiada o HIV AIDS

 

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign