r.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaśle - PSSE - Sanepid Jasło


POWÓDŹ - OSTRZEŻENIEW związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie powiatu jasielskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się do mieszkańców o zachowanie podstawowych zasad postępowania pozwalających usunąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia.


Informacja dla powodzian o wodzie do picia (doc) (odt)

Informacja dla powodzian o postępowaniu z żywnością (doc)

Informacja o wytycznych swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób podczas powodzi lub usuwających skutki powodzi (doc)

Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym dla powodzian (doc)

Informacja dla powodzian o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów (doc)

Informacja dla powodzian dotycząca dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów użytku (pdf)

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign