r.
 

Realizacja programów antytytoniowych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/16PSSE w Jaśle w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce realizuje programy profilaktyczne w zakresie edukacji antytytoniowej.

1. Program "Czyste powietrze wokół nas" skierowany do dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców i opiekunów.
Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
W bieżącym roku szkolnym realizowany był w 28 placówkach oświatowych powiatu jasielskiego (18 przedszkolach, 10 oddziałach przedszkolnych). W programie wzięło udział łącznie 911 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 651 rodziców.

2. "Nie pal przy mnie, proszę" - szkolny program antytytoniowy adresowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych.
Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
W bieżącym roku szkolnym realizowany był w 18 placówkach. W realizacji programu uczestniczyło łącznie 401 uczniów oraz 273 rodziców.

3. Program "Znajdź właściwe rozwiązanie" - adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas IV - VI szkół podstawowych, a jego celem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów.

Do realizacji tego programu w bieżącym roku szkolnym przystąpiło 11 placówek(4 szkoły podstawowe i 7 gimnazjalnych). Łącznie w programie uczestniczyło 528 uczniów oraz 69 rodziców.

Realizowane programy profilaktyczne są skorelowane ze Szkolnymi Programami Profilaktyki.

 

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign