r.
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016R. Wytyczne dla osób prywatnych przygotowujących posiłki dla pielgrzymów w trakcie trwania światowych dni młodzieży

Jak wynika z interpretacji wytycznych rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, osoba dokonująca obróbki żywności lub przygotowująca, przechowująca lub podająca ją sporadycznie (np. podczas wydarzeń o charakterze religijnym, kiermaszów), nie podlega wymogom Wspólnoty Europejskiej w zakresie higieny, takim jak podlegają przedsiębiorstwa spożywcze. Ważne jest, aby osoby przygotowujące posiłki dla pielgrzymów (także we własnych kuchniach domowych) stosowały zasady dobrej praktyki higienicznej oraz produkcyjnej w celu uniknięcia zakażeń bakteryjnych.

Pamiętajmy, że zachorowania można uniknąć poprzez stosowanie poniższych zasad:

 • zakup surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jedynie z legalnych źródeł tj.: sklepów, hurtowni,
 • do przygotowania posiłków nie należy wykorzystywać produktów, które utraciły datę przydatności do spożycia,
 • mycie rąk po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków,
 • mycie oraz termiczna dezynfekcja jaj przed rozbiciem skorupki,
 • wyeliminowanie potraw z użyciem surowych jaj nie poddanych ostatecznie obróbce termicznej (takich jak gotowanie, smażenie, pieczenie),
 • utrzymywanie w czystości naczyń, sprzętu kuchennego i samej kuchni,
 • używania do dzielenia surowców (drób) oraz produktów do bezpośredniego spożycia (wędlina, ser) oddzielnych desek np. w różnych kolorach,
 • przechowywanie żywności w odpowiednio niskiej temperaturze tj. w lodówce temp. od 2 oC do 5 oC, w zamrażarce około - 18 oC,
 • zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności, tj. zachowanie łańcucha chłodniczego,
 • całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania,
 • wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami, usytuowanie produktów surowych i zanieczyszczonych na dolnych półkach w urządzeniu chłodniczym tj.: przestrzeganie segregacji w urządzeniach chłodniczych,
 • poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (takich jak gotowanie, pieczenie, duszenie), co jest najłatwiejszym sposobem niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych, serwowanie zup i dań ciepłych po uprzednim zagotowaniu, a nie jedynie podgrzaniu,
 • należy zabezpieczyć kuchnię przed dostępem owadów i zwierząt,
 • należy używać bezpiecznej wody i tak np. jeśli jest to możliwe wybierać tylko wodę konfekcjonowaną, sprawdzając jednocześnie, czy butelka nie była wcześniej naruszona,
 • wszystkie owoce i warzywa, spożywane na surowo, należy obierać ze skórki (najlepiej unikać owoców i warzyw z uszkodzoną skórką. z tego względu, że w uszkodzonej lub spleśniałej żywności mogą powstać substancje toksyczne).

 

 

Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved

 

webDesign