Logo PSSE Jasło

Infolinia - Koronawirus

  r.

    STRONA GŁÓWNA

 
UWAGA !Komunikat (PDF)Harmonogram przyjmowania próbek do bezpłatnych badań (PDF)

Instrukcja pobierania próbek wody (PDF)Harmonogram przyjmowania próbek do bezpłatnych badań (PDF)

Instrukcja pobierania próbek wody (PDF)

Informacje dla pracodawców w związku z SARS-CoV-2 (PDF)

Link - wytyczne dla branżKomunikat - pojemniki do badania wody (PDF)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, iż od 14.07 br. przystępuje do realizacji bezpłatnych badań próbek wody ze studni przydomowych.

Komunikat - badanie próbek wody (PDF)

Instrukcja pobierania próbek wody (PDF)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że będzie wykonywał bezpłatne badania wody pochodzącej ze studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców powiatu jasielskiego jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a zostały zalanie bądź podtopione w wyniku przechodzących w ostatnim czasie intensywnych opadów atmosferycznych.

Studnie, które spełniają powyższe kryteria należy zgłaszać do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce ich lokalizacji.

Bezpłatnym badaniem będą objęte parametry: bakterie grupy coli oraz Escherichia coli.

O sposobie i harmonogramie realizacji w/w badań tut. Inspektor Sanitarny będzie informował w kolejnych komunikatach.

WYTYCZNE

Alkohol etylowy 96% skażony do dezynfekcji (PDF)

Instrukcja alkohol (PDF)

Wytyczne na temat swoistego zapobiegania tężcowi
u zranionych osób (PDF)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, iż jest
w posiadaniu środków do dezynfekcji studni oraz pomieszczeń, które w wyniku intensywnych opadów uległy podtopieniu. Środki będą przekazywane na rzecz poszczególnych gmin po uprzednim kontakcie ich przedstawicieli z tut. Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną.

UWAGA !

Informacje o zwalczaniu skutków intensywnych opadów

Informacja o wodzie do picia (PDF)
Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym (PDF)
Informacja dotycząca dezynfekcji (PDF)
Informacja dotycząca żywności (PDF)


Informacje GIS o zwalczaniu skutków intensywnych opadów

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach
kwarantanny i zdrowia


Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Użytkowanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Aktualizacja (PDF)
(DOC)

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (PDF)

Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczność powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 (PDF) (DOC)

Użytkowanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się
COVID - 19 (PDF)
(DOC) 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13
38-200 Jasło


tel.: (13)4463008, (13)4463009
fax.: (13)4463466


e-mail:


Telefon alarmowy
500544035

NIP: 685-19-20-896
⤻ do góry

 
 

Na skróty | Strona gówna | Aktualności | Żywność | Woda | Zdrowie | Oświata | Wypoczynek | Deklaracja dostępności |

 


Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved